سفرفروش

اسفند ۱۳۹۲ و فروردین ۱۳۹۳

خاطرات يک مدير فروش سايت رزرو هتل

با میزان وسواسی که داشت درمورد هیچ‌چیز نمی‌شد قول قطعی بدهی. باید برای هر اتفاقی ‌پنج‌درصد احتمال در نظر می‌گرفتم. مثلا پرسید که آیا خط هواپیمایی برای بچه‌ی ده‌ماهه‌شان منوی سرلاک دارد یا نه. گفتم بهتر است سرلاک مورد نظرشان را با خودشان ببرند.

روی پوست رمان-سلینجر

اردیبهشت ۱۳۹۲

طرح جلدهایی که نماد کتاب‌هایشان شدند

طرح‌جلدهایی که از آن زمان به‌جا مانده‌اند، احتمالا کمتر به سودآوری و بیشتر به ادبیات مربوط بوده‌اند. شاید به همین‌خاطر است که بین طرح‌جلدهای آن زمان و تصور خواننده‌ها از محتوای کتاب، رابطه‌ی یک‌به‌یکی وجود دارد.