‌ سفری به خانه

مرداد ۱۳۹۲

خانواده‌ام در ۱۹۷۹ یعنی سی‌سال پیش آن‌جا را ترک کرده بودند. شکاف عظیمی این مرد را از پسربچه‌ی هشت‌ساله‌ای که آن موقع بود جدا می‌کرد. هواپیما ‌می‌خواست از روی این شکاف عبور کند.