۱۹۵۳، کانادا. نویسنده. سال ۲۰۰۱ برنده‌ی جایزه‌ی ادبی اُ. هنری برای داستان«The Deep» شد. از او تاکنون یک رمان به نام «The Boys in the Trees» و دو مجموعه‌داستان «Emma’s Hands» و«The Deep and Other Stories» منتشر شده است.

اسفند ۱۳۹۵ و فروردین ۱۳۹۶

افتاده روی صندلی‌ای که پشتی‌اش خوابیده و غیر از سوراخ‌های تایل‌های سفیدِ سقف چیزی برای نگاه کردن وجود ندارد. می‌داند که دست‌کم نیم ساعت تراشیدن و چرخ کردن در پیش دارد و مقداری بریدن لثه به‌خاطر پاکِت‌ها، که ظاهرا با بالا رفتن سن به وجود می‌آیند؛ حتی اگر همه‌کار را درست انجام داده باشی، حتی اگر تمام عمر پيوسته مسواک زده باشی.