۱۹۴۹، آمریکا. نویسنده، استاد دانشگاه. گوردون تا به حال چندین رمان، زندگی‌نگاره و نقد ادبی نوشته است و یک ‌بار نیز برنده‌ی جایزه‌ی معتبر اُ هنری شده است. آثار او در نشریه‌هایی همچون « نيويورك تايمز» و «Ploughshares» منتشر شده‌اند. آخرین مجموعه‌داستان‌ او در سال ۲۰۱۴ با عنوان «The Liar's Wife» منتشر شد.

خرداد  ۱۳۹۵

سه‌ساله‌ام و تازه لوزه‌هایم را برداشته‌اند. گلویم خیلی درد می‌کند. خيلي‌ها معتقدند باید به بچه‌هایی که لوزه‌هایشان را عمل کرده‌اند بستنی داد. بستنی هم دردشان را تسکین می‌دهد و هم خوشحال‌شان می‌کند.