آبان ۱۳۹۵

من در یکی از روستاهای پشت کوه دشتستان بوشهر به نام ده رود متولد شدم؛ به روایت شناسنامه‌ام سال ۱۳۱۰ و به روایت مادرم سال ۱۳۱۲. هنوز در شهرستان‌های کوچک شناسنامه نیاورده بودند و پشت قرآن می‌نوشتند. از کودکی یک حالت مالیخولیایی داشتم. کوچک بودم اما مثلا منزل پدربزرگم که رفت‌وآمد داشتیم کاملا در ذهنم مانده بود.