۱۳۶۲، تهران. نويسنده. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي. رمان‌های «حرفه: خرابكار»، «زير سايه‌ي اكاليپتوس‌ها» و «سمفوني ناكوك رنگ‌ها» از آثار او است.

تیر۱۳۹۷

حالا نشسته‌ام وسط زمین تمرین پسر دردانه‌ام، پاهایم را دراز کرده‌ام روی خاک‌اره‌ها. دلم می‌خواهد چنگ بزنم و خاک‌اره‌های کف پادوک را با دست جمع کنم دورم، مشتم را ازشان پر کنم، دو دستم را بیاورم بالا و بریزم‌شان روی سر.

اردیبهشت ۱۳۹۵

آن روز با روزهای دیگر فرق داشت. قرار بود به ديدن پدر برويم. رحمان، راننده‌ی بوسنیایی سفارت با آن موهای کوتاه تیغ‌تیغی سفید، از سرویس مدرسه پیاده‌مان کرد و رفتیم خانه. مامان گفت زود لباس‌هایمان را عوض کنیم.