۱۳۵۹، خمين. نويسنده و فيلم‌نامه‌نويس. كارشناس فيلم‌سازي و كارشناس‌ ارشد ادبيات نمايشي از دانشگاه تربيت مدرس. داستان «موها» در دومين دوره‌ي جايزه‌ي داستان تهران برگزيده شد از آثار او در حوزه‌ي بزرگسال مي‌توان به «فراموشان اين زمستان» و «ماهي‌هاي كف رودخانه» و در حوزه‌ي كودك و نوجوان به «لولو شب‌ها گريه مي‌كند»، «كنسرو غول»، «جنايتكار اعتراف مي‌كند» و «ساندويچ‌ساز مودم‌اسبي‌باف» و «خواهران تاريك» اشاره كرد.

خرداد  ۱۳۹۵

می‌‌گويد عادت كن! نه نمی‌‌كنم! عادت نمی‌‌كنم. به اين نگاه‌ها‌ی‌ ماتِ مسخره، به اين ديد زدن‌های‌ دزدكی‌ زن‌ها و مردها عادت نمی‌كنم. به اين‌همه فضول كه دارند می‌‌تركند بپرسند چطور شد اين‌ريختي شده‌ام ولی‌ رويشان نمی‌‌شود عادت نمي‌كنم.