۱۳۲۴، تهــران. جامعـه‌شناس. دکتــرای جامعه‌شنـاسی. استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق‌(ع) از میـان آثـار تالیـفی‌اش این‌ها را می‌تـوان نام بـرد: «ارتباط‌شناسی: ارتباطـات انسـانی»، «روش‌های مصاحبه‌ی خبری»، «تحلیل محتوای چهل‌سال متون آموزش روزنامه‌نگاری»، «انقلاب مطبوعات و ارزش‌ها (مقایسه‌ی انقلاب اسلامی و مشروطیت)»، «ارتباط جمعی و توسعه‌ی روستایی»، «روزنامه‌نگاران ایران و آموزش روزنامه‌نگاری در ایران» و «ریشه‌های فرهنگی ارتباط در ایران». او همچنین در کنفرانس‌هایی در برزیل، استرالیا، اسپانیا، سنگاپور، یوگسلاوی و اسلوونی مقاله‌هایی ارائه کرده است.