۱۳۱۱، زنجان. روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار. فارغ‌التحصیل زبان و ادبیات فارسی از دانشسرای عالی. از دانش‌آموختگان اولین دوره‌ی روزنامه‌نگاری موسسه‌ی اطلاعات. او روزنامه‌نگاری را از سال ۱۳۳۵ در روزنامه‌ی اطلاعات شروع کرده و بیشتر در حوزه‌ی تولید و نشر گزارش‌های تاریخ سیاسی ایران با مطبوعات همکاری می‌کند. او در روزنامه‌ی «اطلاعات» تا مقام معاونت سردبیر و سردبیر شب ارتقا یافت. از آثار او می‌توان به مجموعه‌ی «تاریخچه بریگاد و دیویزیون قزاق»، «رویدادهای سیاسی خاورمیانه؛ از سقوط امپراتوری عثمانی تا امروز» و مجموعه‌ی «روزنامه‌ی خاطرات غلامعلی خان عزیزالسلطان ملیجک» اشاره کرد. زندگی‌نگاره‌ی «جریده‌نویس» از کتاب در دست انتشار «گفت‌و‌شنودهای محسن میرزایی» برداشته شده‌ است.

مرداد ۱۳۹۷

تا آن روز چنین شکل امتحانی ندیده بودم. تستی بود. بعدها فهمیدم به‌ کمک آقای دکتر عمید که رئیس دانشکده‌ی حقوق بود از دانشگاه تهران کامپیوتر آورده‌ بودند برای تصحیح برگه‌ها. برای آن دوره حرکت مدرنی بود. امتحان سه چهار ساعتی طول کشید و مطمئن بودم خانواده دلواپس من شده‌اند. وقتی به‌شان رسیدم که فیلم تمام شده بود.