۱۳۳۷، تهران. نویسنده. برنده‌ی دیپلم افتخار بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی در بخش نگاه نوی سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر برای فیلم‌نامه‌ی جامه‌دران (مشترک با حمیدرضا قطبی) (۱۳۹۳). فیلم «چهل سالگی» (علیرضا رئیسیان) با اقتباس از رمان او به همین نام ساخته شده است. طباطبایی مجموعه‌داستان‌های «بانو و جوانی خویش»، «حضور آبی مینا» و رمان‌های «خنکای سپیده‌دم سفر» و «آبی و صورتی» را نوشته است.

اسفند ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۵

سال‌های سال تعطیلات عید می‌رفتیم شمال. بیست سی نفر، با مامان‌زری و خاله‌ها و دایی. می‌رفتیم خانه‌ی مش‌رمضون. یک باغ پرتقال با چهار تا اتاق که توی یک مهتابی صف کشیده بودند. دیوار اتاق‌ها سفید بود و درشان آبی. هر کدام یک پنجره به جالیز پشتی داشتند که تویش کاهو و کدو و سیر می‌کاشتند. پنجره را که باز می‌کردم، بوی خوبی می‌آمد تو و روی صورت و دست‌هایم می‌نشست.

دی ۱۳۹۴

وارد پاساژ که شدم، برق طلاها چشمم را زد. برق طلا و جواهر بدجوری حالم را گرفت. سعی کردم به ویترین‌ها نگاه نکنم. وقتی پول نداشتم تماشا به چه دردم می‌خورد؟ دلم می‌خواست گریه کنم. النگوهایم را دوست داشتم. عینک آفتابی‌ام را زدم که اشکم را کسی نبیند. این‌طوری بهتر بود. مغازه‌ی سوم از سمت راست روی شیشه‌اش زده بود خرید طلا. رفتم تو.