باختن

آبان ۱۳۹۲

بی‌فایده است که بدانم تنها اتفاق‌های محدودی استعدادِ رخ‌دادن در «کسر ثانیه» را دارند. شاید تنها چند اتفاق. عشق در یک نگاه، نفرتِ عاشقانه، مرگ، کیف‌زنی و زورگیری.