۱۳۶۶، مشهد. مترجم. دارای مدرک کارشناسی فیلم‌نامه‌نویسی. تاکنون فیلمنامه‌های «آگوست: اوسیج کانتی» و «هتل بزرگ بوداپست» با ترجمه‌ي او منتشر شده است.

بهمن ۱۳۹۵

زندگی‌نگاره نوشتن چه تفاوتی با به‌روز كردن استاتوس دارد؟

نمی‌دانم اگر من در این دورانِ زندگی با‌صدای‌بلند به سنِ نویسندگی می‌رسیدم، به چه تبدیل می‌شدم. در یک حادثه‌ی رانندگی در سال ۱۹۸۶، پدرم مرد و مادرم بدجوری آسیب دید. اگر آن زمان شبکه‌های اجتماعی در دسترسم بودند، آیا این اخبار را در فیسبوک می‌گذاشتم؟ آيا در صفِ پرواز به سمت خانه، برای پیروانِ مجازی‌ام توییتش می‌کردم؟

مرداد ۱۳۹۵

پدرم را در بیست‌ویک‌سالگی تصور کنید با موهای فرفری بلندش و رویای سن‌فرانسیسکو. تصورش کنید که در سپیده‌دم‌های طولانی پشت بخاری بیدار می‌ماند و در برابر انزوای منجمدکننده‌ی غرب میانه، خودش را در پشم می‌پیچد و جویس و پاوند می‌خواند.