۱۹۶۲، فرانسه. نویسنده و مدرس دانشگاه. برنده‌ی جایزه‌ی گنكور در سال ۲۰۱۶ برای مجموعه‌داستان «Histoires». رمان‌های «Les Pays» و «Nos Vies» از آثار دیگر او است.

بهمن ۱۳۹۶

زمان برگزاری تور دو فرانس، اگر هوا مساعد بود، می‌نشستند تا فینال را ببینند. هوای خنک و مطبوعی آشپزخانه را پر کرده بود. کرکره‌های پنجره پایین بودند. اول فقط شیارها و روزنه‌هایی از سایه معلوم بود كه از نور سپیده‌ی صبح که همه‌چیز را در اطراف آن خانه‌ی بزرگ گرفته بود محروم بودند.