۱۸۹۴ـ۱۹۶۱، آمریکا. نویسنده. رمان «خرمن سرخ» به انتخاب مجله‌ی تایم، در فهرست صد رمان برتر انگلیسی منتشرشده بین ۱۹۲۳ و ۲۰۰۵ قرار گرفته است. «کارآگاه کانتیننتال» و «شاهین مالت» از آثار ترجمه‌شده‌ی او به فارسی هستند.

اسفند ۱۳۹۶ و فروردین ۱۳۹۷

خودش را تا کوچک‌ترین نقطه‌ضعفش می‌شناخت و این جنایت را طوری طراحی کرده بود که تمام ضعف‌های طبیعتش جای خطای خودشان را داشته باشند. شب‌های بی‌خوابی، امواج ترس، حتی پشیمانی گاه‌به‌گاه را که فقط با اندیشیدن به ارزش پول‌ دزدیده‌شده می‌شد دور کرد، در نظر گرفته بود.