۱۹۶۷ـ۱۹۰۲، آمریکا. شاعر، نویسنده . او از بانیان جنبش ادبی و هنری هارلم رنسانس شناخته می‌شود. از آثار مطرح هیوز می‌توان مجموعه‌شعر«The Weary Blues»، رمان
‌ «Not Without Laughter» و نمایشنامه‌ی‌ «Mule Bone» را نام برد.

آذر ۱۳۹۶

ایده‌ی داستان کوتاه «پروانه و تانک» همینگوی چطور شکل گرفت؟

یک شب داخل کافه جنجالی به پا شد. همه این طرف و آن طرف پناه گرفتند و زیر میز و صندلی‌ها قایم شدند. شنیدم که یک نفر در شلوغ‌ترین ساعت کافه هفت‌تیرش را بیرون کشیده و چند تیر به یکی زده و او را کشته. همینگوی همین ماجرا را به داستان پروانه‌ و تانک تبدیل کرد.