۱۹۸۲، کانادا. نویسنده، نقاش و مترجم. داستان‌کوتاه‌های او در مجلات مختلفی منتشر شده است. سال ۲۰۱۶ اولین رمان وینترز «I Am A Truck» منتشر شد.

مهر ۱۳۹۶

معلوم بود در جوانی بسیار خوش‌قیافه‌ بوده، مثل ستاره‌های سینما. سرش را از روی روزنامه بلند نکرد اما معلوم بود می‌داند کسی او را زیر نظر دارد. مردی که زمانی مثل او خوش‌قیافه بوده باشد خوب می‌فهمد کِی زیر نگاه مردم است. چنان اعتمادبه‌نفس داشت که انگار این‌همه موی روی سرش، همه، مال خودش بود.