اسفند ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۵

گفته بود راز را هر قدر بیشتر توی دل خودت نگه داری عمیق‌تر و پرمایه‌تر می‌شود. این حرف او لابد حالا توی کله‌ی ما می‌چرخید. گارسیا از سکوت مردم بومی برایمان حرف زده بود و از اینکه چطور خودشان را به لالی می‌زنند و چطور به درک این نکته رسیده‌اند که هیچ مهاجمی تا وقتی زبان‌شان را بلد نباشد نمی‌تواند به معنای واقعی به‌شان غلبه کند، هر قدر هم که خشم و خروش نشان بدهد و توپ و تفنگش پرزور باشد و دوز و کلک‌هایش زیرکانه.