قصه من را بنویس

مرداد ۱۳۹۲

نامه‌نگاری آستر و کوتسی درباره شخصيت و فضا در داستان

نوشتنِ رُمان کاملا از درونِ خودِ آدم ریشه می‌گیرد، به‌ همین‌ دلیل نمی‌توانم تصور کنم که چطور یک رمان‌نویس می‌تواند زندگیِ یک غریبه را بدزدد و در قالب یک کتاب بریزد.