دی ۱۳۹۶

من با آشپزی غریبه نبودم و حتی حدس می‌زدم باید آن قریحه‌ی ذاتی خانوادگی به من هم رسیده باشد. مادرم خوش‌دست‌وپخت بود. آن‌قدر که به‌جرئت می‌گویم هنوز کسی تواناتر از او در تشخیص و تركیب مزه و بو ندیده‌ام. استعدادی كه بعدها آشنایانم به من هم نسبت دادند؛ این‌كه می‌توانم تنها با دیدن غذا یا مواد اولیه کیفیت و طعمش را تشخیص دهم و پیش‌بینی کنم ترکیبش چه چیزی از آب درمی‌آید.