۱۹۵۴، ژاپن. نویسنده و کارشناسِ ارشدِ نویسندگیِ خلاق از دانشگاه آنگلیای شرقی انگلستان. برنده‌ی جایزه‌ی من‌بوکر در سال ۱۹۸۹ برای رمان «بازمانده‌روز» . رمان‌های «منظر پریده‌رنگ تپه‌ها»، «تسلی‌ناپذیر» و مجموعه‌داستان «شبانه‌ها» از دیگر آثار او هستند.

بهمن ۱۳۹۶

متن سخنرانی نوبل ادبی ۲۰۱۷ کازوئو ایشی‌گورو

نقطه‌های عطف‌ در زندگی حرفه‌ای یک نویسنده ـ و چه‌بسا در بسیاری دیگر از حرفه‌ها ـ شبیه این است. اغلب لحظه‌هایی کوچک و بی‌نظم‌اند. بارقه‌های خاموش و خصوصی مکاشفه. زیاد نمی‌آیند و وقتی می‌آیند، ممکن است به‌کلی بدون‌ های و هو باشند و مربی‌ها یا همکاران هم تاییدشان نکرده باشند. برای جلب توجه، اغلب باید با اقتضائات بلندمدت‌تر و ظاهرا مصرانه‌تر رقابت کنند.

در انتظارِ ج

آبان ۱۳۹۲

در دو هفته‌ی گذشته در دانشگاه آفتابی نشده‌ام. به‌شان گفته‌ام مریضم و دلیلی نداشته که حرفم را باور نکنند. با نزدیک‌شدن روز تولد چهل‌سالگی‌ام، بدخُلق‌تر شده‌ام و در دوهفته‌ی گذشته فقط در موارد خیلی ضروری از اتاقم بیرون رفته‌ام.