۱۹۴۷، ایتالیا. نویسنده، مدرس دانشگاه و منتقد ادبی. دکترای ادبیات ایتالیا. از او مقاله‌های بسیاری درباره‌ی ادبیات کلاسیک ایتالیا، دوره‌ی رمانتیک، ادبیات معاصر ایتالیا و آمریکای شمالی منتشر شده است.کاپوتو از اعضای انجمن دانته در آمریکا است.

مرداد ۱۳۹۷

نویسندگان ادبیات معاصر ایتالیا از چه می‌نویسند؟

کنش‌های جسورانه‌ی نویسنده‌های گذشته به نویسنده‌های جوان اجازه می‌دهد تا آنچه را انجام شده تکرار کنند و همزمان به دنبال راه‌های جدید باشند. ساختار روایت میراثی است که نمی‌شود انکارش کرد اما داستان‌های امروز تاریخ حال‌اند؛ داستانِ همه و تجربه‌‌های شخصی از گذر عمر.