۱۹۶۷، آمریکا. نویسنده. او در حوزه‌ی زندگی‌نگاره و ناداستان می‌نویسد. از آثار او می‌توان به «The Middle Place» و «Glitter and Glue» اشاره کرد.

اسفند ۱۳۹۵ و فروردین ۱۳۹۶

یك‌بار شنیدم آدم‌ها میانگین ده داستان از كودكی‌شان به یاد می‌آورند. و بیشتر آن‌ها هم براساس عكس‌ها یا تعریف چندباره‌ی داستان‌ها هستند تا خاطره‌ی خود فرد. پس حتی با وجود همه‌ی فیلم‌هایی كه گرفتیم، دو جعبه عكس‌های فوری زیر میزم و ۱۲۷۶ عكس روی كامپیوتر، اگر خوش‌شانس باشید دوازده‌تایی داستان یادتان می‌ماند.