۱۹۳۵، ژاپن. نویسنده، مقاله‌نویس و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال ۱۹۹۴. از او رمان‌های «فریاد خاموش» و «روزی که او اشک‌های مرا پاک خواهد کرد» به فارسی ترجمه شده است. رمان‌های «به ما بیاموز تا از دیوانگی رها شویم» و «یادداشت‌های هیروشیما» از دیگر آثار اوست.

آذر ۱۳۹۶

گفت‌وگو با ایشی‌گورو درباره‌ی زبان‌جهانی داستان‌هایش

من با تصورِ سفت‌وسخت یک کشور دیگر در سرم بزرگ شدم، یک کشور دیگرِ خیلی مهم که با آن گره‌های حسیِ سفت‌وسختی داشتم. والدینم آموزش‌هایی بهم می‌دادند که مرا برای برگشت به ژاپن آماده نگه دارند. کلی کتاب و مجله و این‌طور چیزها برایم گرفته بودند. البته که من ژاپن را نمی‌شناختم ولی تمام وقتی که در انگلیس بودم تصویری خیالی از آن‌جا برای خودم می‌ساختم.