۱۹۳۶، نیوزیلند. نویسنده. کَولی برنده بیش از پنجاه جایزه در زمینه‌ی ادبیات است. از جمله مدال افتخار (۱۹۹۰) برای خدماتش به نیوزیلند، نشان امپراتوری بریتانیا (۱۹۹۲) برای خدماتش به ادبیات کودک و دکترای افتخاری ادبیات از دانشگاه مَسی نیوزیلند (۱۹۹۳) است. مجموعه‌داستان‌های «Two of a Kind» و «Heart Attack and Other Stories» از آثار او هستند.

اسفند ۱۳۹۶ و فروردین ۱۳۹۷

روز بعد، وقتی پرستار منطقه داشت تزریقات آقای بلکی را انجام می‌داد، خانم بلکی به فروشگاه رفت و چند تا کتاب‌ الگو را بررسی کرد. یک الگوی چینی با یقه‌ی‌ بلند و آستین‌ها و جیب‌های لبه‌دوزی‌شده را انتخاب کرد که با ابریشم تناسب داشت اما آقای بلکی که همه‌ی عمر لباس پشمی راه‌راه با دوخت معمولی پوشیده بود.