۱۹۶۵، آمریکا. نویسنده. برنده‌ی جایزه‌ی ادبیات فانتزی جهان در بخش گلچین ادبی به‌صورت مشترک با کارمن گیمنز برای مجموعه‌داستان My Mother She Killed Me, My Father He Ate Me (2011). موسس و سردبیر مجله‌ی Fairy Tale Review. او را برای فعالیت‌هایش در زمینه‌ی قصه‌های پریان می‌شناسند؛ داستان‌های برنهایمر بیشتر براساس افسانه‌ها و قصه‌های عامیانه‌ی ملل مختلف‌اند.

فرم و قصه پریان

بهمن ۱۳۹۳

قصه‌های پریان چگونه ساخته می‌شوند؟

«لذت قصه‌های پریان در فرم آن‌ها نهفته است.» پی برده‌ام كه خود من به‌طور كلی بیشتر شیفته‌ی لذت حاصل از فرم و به‌طور خاص شيفته‌‌ي فرم قصه‌های پریان هستم و بنابراین مشتاق‌ام آ‌ن‌چه را تكنیك‌های قصه‌های پریان در حق نوشته‌های من انجام داده‌اند و كاری را كه می‌توانند با نوشته‌های شما بكنند، در میان بگذارم.