۱۹۷۵، آمریکا. نویسنده، شاعر و استاد دانشگاه. هندرسن در دانشگاه جورج‌تاون به تدریس ادبیات انگلیسی مشغول است و تاکنون دو رمان «The House Enters the Street» و «Galerie de Difformité»، یک کتاب در زمینه‌ی نقد موسیقی و یک مجموعه‌شعر از او منتشر شده است. آخرین کتاب او «Ugliness: A Cultural History» اثری است در باب زشتی و تاریخچه‌ی آن.

اردیبهشت ۱۳۹۶

رمان‌نویس رو به حاضران لبخند می‌زند؛ لبخندی باوقار و گرم و مهربان. به همه خوشامد می‌گوید و پروژه‌اش را معرفی می‌كند. می‌گوید برایمان بخش‌هایی از یک رمانِ در حال نگارش را خواهد خواند درباره‌ی دختری بیست‌ساله.