۱۹۳۲، آمریکا. نویسنده. برنده‌ی جایزه‌ی ادبی نورمن میلر (۲۰۱۱). تالس کتاب‌های متعددی ازجمله خودزندگی‌نگاره‌ی
A Writer’s Life و رمان‌های Unto the Sons و Honor Thy Father را نوشته‌ است. تالس مقالات متعددی درباره‌ی روزنامه‌نگاری ادبی نوشته که در مجلات نیویورک‌تایمز و اسکوایر منتشر شده ‌است.

آقاي بدخبر

تیر ۱۳۹۴

آلدن ویتمن، یادنامه‌نویس روزنامه‌ی نیویورک‌‌تایمز

اصولا اهل این کار نیست. آلدن ویتمن فقط یک‌بار صدایش را برای همسر جوان و موسیاه فعلی‌اش، جوآن، بلند کرده و آن یک‌بار هم درواقع جیغ کشیده. یادش نمی‌آید که دقیقا چرا جیغ کشیده. خاطره‌ی محوی دارد از این‌که جوآن را بابت جابه‌جا شدن چیزی توی خانه مقصر می‌دانسته اما گمانش این است که آخر سر خودش تقصیرکار از آب درآمده.