۱۹۳۲، ایتالیا. نویسنده، منتقد ادبی، نشانه‌شناس و استاد دانشگاه. برنده‌ی جایزه‌ی ادبی استرگا برای رمان «نام گل سرخ» (۱۹۸۱) و برنده‌ی جایزه‌ی وی‍ژن ۹۷ (۲۰۰۰). اومبرتو اکو بیشتر به رمان‌نویس معروف است، درحالی‌که در وهله‌ی اول یک نشانه‌شناس و فیلسوف است و در برابر بیش از چهل کتاب علمی و صدها مقاله، تنها پنج رمان نوشته ‌است. از میان رمان‌هایش، رمان‌های «نام گل سرخ»، «آونگ فوکو»، «جزیره روز گذشته» و «بائودولینو» به فارسی ترجمه شده‌اند.

مهر ۱۳۹۴

ویرایش اساسی می‌خواهد. مثلا نشانه‌گذاری‌ها باید از اول انجام شوند. جمله‌ها زیادی مغلق‌اند و بعضی‌هایشان به یک صفحه هم می‌رسند. اگر توی دفتر انتشارات حسابی رویش کار شود، جمله‌ها را طوری کوتاه کنیم که حداکثر دو سه خط باشند، پاراگراف‌ها را تکه‌تکه کنیم و فرورفتگیِ اول سطر را بیشتر توی صفحات ببینیم، کتاب به طرز چشم‌گیری بهتر خواهد شد.