۱۵۷، آمریکا. نویسنده، فیلم‌نامه‌‌نویس و کارگردان. کوئن جوایز متعددی را برای فیلم‌هایی که به همراه برادرش ساخته، دریافت کرده که می‌توان به جایزه‌ی بهترین فیلم بَفتا برای «فارگو» (۱۹۹۶) و «جایی برای پیرمردها نیست» (۲۰۰۷) و چهار جایزه‌ی اسکار برای فیلم «جایی برای پیرمردها نیست» (۲۰۰۸) اشاره کرد.

اردیبهشت ۱۳۹۵

دیوی شروع کرد به حرف زدن درباره‌ی این ماجرا و مزه‌ی دهان پدر را تلخ کرد. وقتی به پسر گفت نمی‌توانند بروند، دیوی هی تکرار کرد: «باشه، قبوله. به شرطی که یه دلیلی بیاری.» پدر با این جمله از کوره در رفت.

داستان‌های واقعی

آبان ۱۳۹۳

داستان‌ها چگونه از زندگی فاصله می‌گیرند؟

داستان خیلی سال پیش در نیویورک اتفاق افتاد: یک روز که مادربزرگ در آپارتمانش تنها بوده، صدای در را می‌شنود. در را باز می‌کند و یک زن درشت‌هیکلِ سیاه‌پوست، آن‌طور که می‌گفته، تشنه و خسته، از او یک لیوان آب می‌خواهد. مادربزرگ زن را دعوت می‌کند که در راهرو بنشیند و خودش می‌رود آب بیاورد.