تیر ۱۳۹۵

ژيان، ماشين عزيزم با دو اسب بخار قدرت و حداكثر سرعت هفتادو‌پنج كيلومتر در ساعت. سرعت كه مي‌گرفتم مصمم بودم از ماشين‌هاي ديگر عقب نمانم و بعد ستون غليظ دود از اگزوز بيرون مي‌زد و بدنه‌ي ماشين مي‌لرزيد.