"۱۳۵۸، سبزوار. متخصص اطفال. مترجم و ویراستار کتاب‌های پزشکی. او سردبیر سابق مجلات «نظام‌پزشکی»، «پیک تندرستی»، «همشهری خانواده» و مولف کتاب برگزیده‌‌ی شعر نشریات دانشجویی است و رتبه‌ی اول طنز و شعر جشنواره نشریات دانشجویی کشور را به دست آورده. مالی مترجم چندین کتاب در حیطه‌ی سلامت و پزشکی ازجمله کتاب «مغز» اثر مایکل اوشی است.
"

موهبت آق‌بابا

آذر ۱۳۹۲

آق‌بابا از نوعی «ضدموهبت» یا «ضدالهام» برخوردار است، به‌این‌صورت که در زمان سخنرانی‌اش درست همان چیزهایی یادش می‌آید که نباید بگوید.

ده درصد

اردیبهشت ۱۳۹۲

پس‌فردا با فلانی قرار بگذارم. راهنمایی‌هایش لازمم می‌شود. فلانی ممکن است حتی صدهزارتومان کتاب برایم بخرد. یا اصلا با فلانی بیایم که اهل کتاب نیست ولی هم زور زیادی دارد و هم خیلی مهربان است. به اصرار خودش، نصف کتاب‌هایم را برایم به دوش می‌کشد. راستی، من کی این‌قدر خبیث شدم؟