تیر ۱۳۹۵

همیشه فكر مي‌كردم زن‌هاي همسن کوتوکو پرحرف‌اند ولي او اين‌طور نبود. وقتي همه‌‌مان در فرودگاه يا در لابی هتل جمع شده بوديم و باهيجان درباره‌ي سفرمان حرف مي‌زديم، كوتوكو كمي آن‌طرف‌تر ايستاده بود و معذب به‌نظر مي‌رسيد.