رود

ثمیلا امیرابراهیمی/ شهر از فراز کوه (رنگ و روغن روی تخته، ۵۰*۷۰ سانتی‌متر)- ۱۳۷۶

→ بازگشت به «رود»