زنان عرب در كنار رود نيل از مجموعه نقاشي‌هاي ژان لئون ژروم|۱۸۷۰ ميلادي. انستيتو هنر استرلينگ و فرانسين كلارك| ماساچوست

→ بازگشت به «جوهری»