سيد زين‌العابدين پسر میرزا ابوالقاسم خاتون‌آبادی (امام جمعه‌ي دارالخلافه‌ي تهران) كه بعد از مرگ پدر توليت مسجد سلطاني را بر عهده گرفت. در ايام محرم بر منبر مسجد نظارت داشت و همچنين در برپايي مراسم عزاداري در تكيه‌ي‌دولت همت مي‌ورزيد.

→ بازگشت به «علمای دارالخلافه»