تصویر یكی از نقاشان صفوی به قلم یكی از هم‌عصران وی| منسوب به ابن مؤذن
كتابخانه‌ و موزه‌ی ایزابلا استوارت گاردنر در ماساچوست (بخشی از آثار كتابخانه‌ی بهرام‌میرزا در این كتابخانه نگهداری می‌شود)

→ بازگشت به «آداب گنجوری»