جاده باریک می‌شود

محمودرضا نوربخش

یک تجربه

چند روايت از «ماجراهای سفر»

سفر خوب است وزن داشته باشد و همان‌طور که مسافرش را از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر می‌برد، چیزی را درونش جابه‌جا کند. لابه‌لای برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های دقیق و حساب‌شده، گاهی غافل‌گیرش کند. جوری که مسافرش به معنای واقعی در دنیاها و آدم‌های تازه سیاحت کند. جوری که بتواند در راه برگشت، اتفاق‌هایی برای مرور داشته باشد. تجربه‌های این شماره از همین حس می‌گویند. از یک غافل‌گیری، از اتفاق کوچک یا بزرگی که سفری را در ذهن مسافرش از بین سفرهای دیگر جدا و خاطره‌اش را ماندگار کرده است.