آذر ۱۳۹۶

ایده‌ی داستان کوتاه «پروانه و تانک» همینگوی چطور شکل گرفت؟

یک شب داخل کافه جنجالی به پا شد. همه این طرف و آن طرف پناه گرفتند و زیر میز و صندلی‌ها قایم شدند. شنیدم که یک نفر در شلوغ‌ترین ساعت کافه هفت‌تیرش را بیرون کشیده و چند تیر به یکی زده و او را کشته. همینگوی همین ماجرا را به داستان پروانه‌ و تانک تبدیل کرد.

آبان ۱۳۹۴

سرگذشت داستان «آتش به اختیار»

هسته‌ی اصلی رمان، ریشه در یک خاطره‌ی واقعی دارد. در آخرین روزهای جنگ، من در منطقه‌ی «شرهانی» نزدیک دهلران اسلحه‌دار بودم و یک روز اتفاق عجيبي افتاد. شماره‌ی یکی از اسلحه‌های انفرادی‌مان گویا در آمار و دفترها ثبت نشده بود. یعنی یکی اضافی داشتیم. سلاح بچه‌های خط و خود «بنه رزمی» را که در آن حضور داشتم، چک کردم اما مشکل حل نشد.