دی ۱۳۹۳

بخش‌هایی از کتاب مخزن‌‌الاطعمه درباره‌ی خشک‌کردن میوه

خشگ کردن ميوه‌جات امروز در تمام ممالک معمول و مجري است. وقتي‌که اين ميوه‌جات به منتها درجه‌ي تجفيف رسيدند، آن‌وقت باز داراي پانزده‌درصد رطوبت هستند، ليکن از آن‌جايي که معمولا آن‌ها را از قرار وزن به مصرف فروش مي‌رسانند، غالب روي آن‌ها قدري آب مي‌پاشند براي آن‌که وزن آن‌ها سنگين‌تر شود.