۱۳۰۶، رشت. شاعر. سال ۱۳۷۲ غزل‌های حافظ با تصحیح او با عنوان «حافظ به سعی سایه» منتشر شد. مجموعه‌شعرهای «سراب»، «سیاه مشق»، «شبگیر» و «تاسیان مهر» از جمله آثار او است. سال ۱۳۹۱ کتابی از خاطرات او با عنوان «پیر پرنیان‌اندیش» به همت میلاد عظیمی و عاطفه طیه
منتشر شد.

شهریور ۱۳۹۷

وقتی روز اول رفتم مدرسه، همکلاسی‌هایم فهمیدند که زبان اصلی من گیلکی نیست وگیر می‌کنم برای گیلکی حرف زدن؛ می‌فهمیدم ولی آنچه را می‌توانستم می‌گفتم نه آنچه را می‌خواستم. در نتیجه همکلاسی‌ها با من فارسی حرف می‌زدند.