۱۳۶۳، رشت. نویسنده، مترجم و مدرس دانشگاه. فارغ‌التحصیل رشته‌ی زبان و ادبیات انگلیسی. مجموعه‌داستان «اینک تهمینه» و ترجمه‌ی رمان «یک روز از زندگی زنی که لبخند می زند» از او منتشر شده است.

شهریور ۱۳۹۷

باز هوا سرد افتاده، این زانو دارد پدر من را می‌سوزاند. رطوبت رشت استخوان آدم را پوک می‌کند، هیچ پای سر پا ایستادن ندارم. یکباره به فکر می‌افتم ثریا کنار تلیفون چهار‌پایه گذاشته، خوب است، همین‌جا می‌نشینم منتظر می‌مانم.