۱۹۴۰، آمریکا. نویسنده و شاعر. عضو آکادمی هنر و ادبیات آمریکا. نامزد جایزه‌ی مدال کارنگیِ داستان برای رمان Lost Memory of Skin.

عضو ثابت خانواده

دی ۱۳۹۳

انگیزه‌ی اصلی‌ام این‌جا تنها روشن کردن ماجراست، حتی اگر کم‌وبیش ذهنیت بدی نسبت به من ایجاد کند. نه فقط نسبت به شخصیتم، که بیشتر درباره‌ی توانایی‌ام در پیش‌بینی اتفاق‌های بد و درنتیجه توانایی‌ام در محافظت از فرزندانم در مقابل آن اتفاق‌های بد در دوره‌ای که خیلی کوچک بودند. علاوه بر این، سعی می‌کنم این داستان را بازپس بگیرم؛ پس بگیرم و دوباره از آن خود کنم.