۱۳۵۹،تهران. کارشناس حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی. روزنامه‌نگار و عکاس خبری. به‌عنوان عکاس آزاد با روزنامه‌ها وسایت‌های مختلفی مانند آژانس عکس جام و
Press Zuma همکاری کرده است.