۱۳۵۶، کرمان. نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار. برنده‌ی چهارمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی هفت‌اقلیم برای رمان «تاریک ‌ماه». مجموعه‌داستان‌های «زیبای هلیل» و «نام دیگرش باد است»، مجموعه‌شعر «آوازهای عقیم باد» و رمان نوجوان «ساندویچ برای حیدر نعمت‌زاده» از آثار او است.

آذر ۱۳۹۶

آدمیزاد اگر بیابانی‌آدم باشد مدام دلش گیرِ فراخی دشت و دارودرخت بیابان است. چه در کرانه‌های هوش‌ربای خزر باشد چه در ساحل دریای مرمره. دشت و بیابان برای من جای برهوت و شوره‌زار نیست، بی‌آب‌وعلفی نیست. بیابان منِ بیابانی‌آدم، این صحنه‌ها و تكه‌یادهایی است كه از بچگی، روزها و شب‌ها، در ذهنم نقش شده.