۱۹۶۷، اسپانیا. نویسنده. او در کنار نویسندگی سال‌ها است که کارگاه‌های ادبی نیز برگزار می‌کند. مقالات، شعرها و داستان‌هایش در مجلات و روزنامه‌های اسپانیا و مکزیک چاپ شده‌اند و چندین جایزه گرفته‌اند. او تاکنون دو رمان به نام‌های «داستایوفسکی عزیزم» و «داستان‌های لک‌لک» و سه مجموعه‌داستان با عناوین «یک فیل در هَرودس»، «هفت دقیقه» و «سوپ ماهی» به چاپ رسانده.

اسفند ۱۳۹۵ و فروردین ۱۳۹۶

مادرم ایمان داشت که قرار است دوقلو داشته باشد اما بعد فقط من را دنیا آورد. ظاهرا هیچ‌کس انتظار نداشت که او دوقلو باردار باشد. در روستا همه به پیش‌گویی‌های دیوانه‌وارش از آینده عادت داشتند ـ پیش‌گویی‌هایی که هیچ‌وقت به حقیقت نمی‌پیوستند.