۱۹۵۴، انگلیس. نویسنده. جیم گرانت با نام مستعار لی چایلد از نویسندگان مطرح ژانر جنایی است. عمده‌ي شهرت او به‌خاطر نوشتن مجموعه‌رمان‌های تریلر جک ریچر است. چايلد برای اولین رمانش «قتلگاه» برنده‌ی جایزه‌ی داستان‌های تریلر و جنایی آنتونی شده است.

دی ۱۳۹۵

انسان چگونه قصه‌گو شد

ده هزار نسل قبل‌تر، به پدرهایمان چیزی نمی‌گفتیم. هنوز زبانی برای بیان نداشتیم. مي‌شود گفت هیچ چيز نداشتیم. در آن زمان اگر یک سفینه‌ی فضایی از بالای سرمان رد می‌شد، آن‌ها که سوارش بودند فکر می‌کردند ما بدون هیچ راه فراری در بن‌بست انقراض گیر کرده‌ایم. رقیبان معاصرمان در آن زمان نئاندرتال‌ها بودند که همه‌ی نگاه‌ها را به خود جلب می‌کردند.