آذر ۱۳۹۶

او و رفیق سودانی چندین ساعت باوقفه و بی‌وقفه رکاب زده‌اند و آمریکایی دارد از لحظات تنهایی‌اش لذت می‌برد ولی این تنهایی‌ خیلی طول نمی‌کشد. مرد بلندقدی از آن‌سوی رودخانه به سمتش می‌آید: دوست رفیق سودانی‌اش است. آمریکایی نگران می‌شود که چه شده و چرا خود رفیقش نیامده.