نقاش‌های کوچک

مهر ۱۳۹۳

یک روز بعدازظهر مادرشان توی چای‌شان قرص خواب‌آور می‌ریزد. پسر نه‌ساله و دختر یازده‌ساله بوده. وقتی به خواب می‌روند با ماشین می‌بردشان جنگل. هوا در حال تاریک شدن بوده. روی ماشین بنزین می‌ریزد و کبریت می‌زند. هر سه می‌سوزند و می‌میرند.