۱۳۵۸، رشت. نویسنده، شاعر و مترجم. او سابقه‌ی همکاری با روزنامه‌ها و مجلات مختلفی را دارد. رمان‌های «بهار ۶۳» و «آلبوم خانوادگی» و مجموعه‌شعرهای «روز انگشت» و «هفت‌ها» از او منتشر شده است.

شهریور ۱۳۹۷

ساعت یک ربع به پنج بود که رسیدم سر قرار. عده‌ای جلوی مسجد جمع شده بودند. گویا مجلس ترحیمی تازه تمام شده بود و جمعیت می‌رفت که در زندگی روزمره غرق شود و صدای متوفی را لای همهمه فراموش کند. ده دقیقه از پنج گذشته بود و من تکیه داده بودم به دیوار نانوایی و با دو چشمم سعی می‌کردم همه طرف را نگاه کنم.