یک مکان

نوروز در مزارشريف

افغانستان در دوران حکومت طالبان نوروز نداشت. طالبان به آن می‌گفتند آیین کافرانه. حالا بیشتر از پانزده سال است که از طالبان خبری نیست و نوروز در افغانستان جشن گرفته می‌شود. افغان‌ها هفت‌سین و لحظه‌ی تحویل سال ندارند اما لباس نو می‌پوشند و برای جشن‌های عیدانه به مکان‌های مذهبی شهر می‌روند. روزعید در مزارشریف مردم از شش و هفت صبح از شهرهای اطراف می‌آیند روضه‌ی شریف و جا می‌گیرند. مراسم ساعت نه صبح شروع می‌شود. بدون توجه به لحظه‌ی تحویل سال. علمی را بالا می‌کنند که به آن ژنده می‌گویند و تا چهل روز آن را بالا نگه می‌دارند. علم نشانه‌ی خوشبختی و برکت است و مردم به امید داشتن سالی خوب به آن دخیل می‌بندند. بعد نوبت مسابقات ملی است. بزکشی و شترجنگی که به مدت سه روز برگزار می‌شود. مردم مزارشریف از بازگشت دوباره‌ی نوروز خوشحال‌اند و این در تک‌تک‌ چهره‌ها پیدا است.


زن‌ها در مراسم نوروز جایی ندارند. دور از مراسم منتظر می‌مانند تا دخیل بستن مردها تمام شود. بعد از آن نوبت دعا خواندن آن‌ها است.